A promotional video I produced for Child & Youth Finance International, an NGO based in Amsterdam, The Netherlands.

Head Back - Justin Timberlake vs Prince (Airykay Remix) by Erik Svanberg on Mixcloud

http://svanbergdaily.tumblr.com/

St Andrews Foreign Affairs Society / St Andrews Rotary Club / Global Poverty Project Event

St Andrews Foreign Affairs Society / St Andrews Rotary Club / Global Poverty Project Event

Total svensk vapenexport och andel export till icke-demokratier

Total svensk vapenexport och andel export till icke-demokratier

Angående Vapen och Välstånd

Regeringen anser det oansvarigt att ifrågasätta export av vapen eftersom en utebliven maximering av handel med andra länder leder till färre jobb här i Sverige.

Retoriken ger en bild av att dessa två, ifrågasättandet av vapenexport och handelsintäkter, är varandras extremer, två poler som inte går att kombineras.

Den vapenexport som ifrågasätts, dock, är den till icke-demokratier, som till exempel Saudiarabien. Om man år 2010, då ett rekordår i vapenexport, hade följt ett demokratikriterium och inte sålt vapen till icke-demokratier för 3,8 miljarder, hade man ändå sålt vapen för nästan 10 miljarder. Detta motsvarar nivån för 2006.

Sverige har inte en tradition av att sälja vapen i den extrema utsträckning vi har gjort de senaste åren. Att sälja vapen till diktaturer för lika mycket som man sålde överhuvudtaget för 10 år sen är inte ett kriterium för att vi ska fortsätta garantera vår neutralitet och vårt välstånd i Sverige.

Svensk vapenexport är väl över det naturliga ekvilibrium som balanserar ansvar och aktivt stöd för mänskliga rättigheter i världen med handel, välfärd och arbete i Sverige. En obalans i detta, i kombination med, till exempel utvecklingen av den arabiska våren, kan få Sverige att tappa fotfästet i det globala samfundet och falla pladask från den piedestal många sätter oss på. Sverige har, genom årtionde efter årtionde av hårt arbete, förtjänat ett gott rykte. Det kan vi snabbt tappa. Och kanske borde.